Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Διαχείριση Νερού

Διαχείριση Νερού

Οι υπηρεσίες Διαχείρισης Νερού της Dialynas S.A. περιλαμβάνουν:

  • Τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη, τη λειτουργία και τη συντήρηση συμβατικών και καινοτόμων εγκαταστάσεων διαχείρισης νερού.
  • Την απολύμανση του νερού με συμβατικές, με φυσικές μεθόδους αλλά και με τεχνολογίες αιχμής (Υπερδιήθηση)
  • Τον έλεγχο της ποιότητας του νερού
  • Την εκπόνηση διαχειριστικών μελετών (Masterplan)