Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Όραμα & Στόχος

To όραμα και οι στόχοι της DIALYNAS S.A.

Όραμα & Στόχος

Το όραμα της Dialynas S.A. είναι να συμμετάσχει δυναμικά στην προστασία και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος και στην παγκόσμια προσπάθεια προκειμένου να καταστεί ο πλανήτης ένα μέρος στο οποίο θα μπορούν να ζήσουν ποιοτικά οι επόμενες γενιές. Παράλληλα, όραμα της εταιρείας είναι να γίνει μέσο ευαισθητοποίησης των πολιτών αλλά και να προσφέρει ουσιαστικά στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Σε αυτό το πλαίσιο, αρχή της εταιρείας είναι η προσήλωση στην σωστή αξιοποίηση των έργων για την προστασία του περιβάλλοντος, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και προσδοκίες της κοινωνίας.

Στόχος της Dialynas S.A. είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε καθημερινό επίπεδο, ώστε τα έργα τα οποία υλοποιεί η εταιρεία να λειτουργούν άρτια και να έχουν τη μέγιστη απόδοση σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Συνεχής Εξέλιξη

Συνεισφορά στην κοινωνία

Σεβασμός στο περιβάλλον

Η έρευνα, η αξιολόγηση, η ενημέρωση και η εκπαίδευση αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την εταιρεία και το ανθρώπινο δυναμικό της ώστε να βρίσκεται πάντα μπροστά από τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι άνθρωποι μας και οι συνεργασίες μας έχουν στόχο τη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη μεθόδων και προϊόντων που εναρμονίζονται με τη νομοθεσία και υπηρετούν τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Δίνουμε βάρος στη σημασία των έργων μας για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Από το προσωπικό που δουλεύει για την εταιρεία μέχρι τις τοπικές κοινωνίες αλλά και επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε και προσφέρουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Για μας η δραστηριότητά μας είναι πάνω από όλα ένα μέσο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και ευαισθητοποίησης της τοπικής και την ευρύτερης κοινωνία.

Ο τομέας που δραστηριοποιείται η εταιρεία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πιο ευαίσθητους για την προστασία του περιβάλλοντος και προσπαθούμε καθημερινά να σταθούμε επάξια στην υποχρέωση αυτή. Ακολουθούμε αυστηρά τις επιταγές της νομοθεσίας και ενημερωνόμαστε για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας που μας αφορά.