Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Ε.Ε.Λ. Κέντρου Υποδοχής Μεταναστών

Μενόγεια, Κύπρος
Πελάτης Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων Κύπρου
Περιοχή Μενόγεια, Λάρνακα
Έργο Ε.Ε.Λ. Κέντρου Υποδοχής Μεταναστών
Δυναμικότητα 600 ισοδύναμοι κάτοικοι
Σύστημα Επεξεργασίας 6 συστήματα AdvanTex 100