Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Ε.Ε.Λ. Λιθίνες

Δήμος Σητείας
Πελάτης ΔΕΥΑ Σητείας
Περιοχή Λιθίνες
Έργο Ε.Ε.Λ. Λιθίνες
Δυναμικότητα 600 ισοδύναμοι κάτοικοι
Σύστημα Επεξεργασίας 6 συστήματα AdvanTex 100