Λειτουργία – Συντήρηση Εγκαταστάσεων & Βιολογικοί Καθαρισμοί

Η Dialynas S.A. αναλαμβάνει την λειτουργία εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών για λογαριασμό Δήμων, ΔΕΥΑ και επιχειρήσεων. Η πολυετής εμπειρία στο αντικείμενο και το σύστημα ποιότητας που εφαρμόζει εξασφαλίζουν την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των εγκαταστάσεων.