Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Norweco

Προϊόντα της NORWECO

Αναλογικός δοσομετρητής ξηρών ταμπλετών Απολύμανσης - Αποχλωρίωσης BIO- DYNAMIC®

Ο αναλογικός δοσομετρητής BIO-DYNAMIC® αποτελεί μια καινοτομία στα συστήματα δοσομέτρησης ξηρών χημικών, για την επεξεργασία νερού ή λυμάτων.

Το σύστημα αυτό έχει χαμηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, εγκαθίσταται πολύ εύκολα, απαιτεί ελάχιστη συντήρηση, είναι πολύ αποτελεσματικό στη χημική επεξεργασία νερού ή λυμάτων, δεν έχει μηχανικά μέρη και δεν χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια. Η ασφάλεια, η ακρίβεια, και η αξιοπιστία που παρέχουν οι δοσομετρητές BIO-DYNAMIC®, που χρησιμοποιούν ταμπλέτες απολύμανσης BIO-SANITIZER®, ή ταμπλέτες αποχλωρίωσης BIO-NEUTRALIZER®, τους καθιστούν πολύ πιο αποτελεσματικούς και οικονομικούς σε σχέση με τις ακριβές και πολύπλοκες τεχνολογίες δοσομέτρησης υγρών ή αέριων χημικών.

Η δοσομέτρηση στο σύστημα BIO-DYNAMIC ® είναι ακριβής, πλήρως ρυθμιζόμενη και  ελεγχόμενη, έτσι ώστε να καλύπτονται με ασφάλεια και οι πιο αυστηρές απαιτήσεις επεξεργασίας.

Η τροφοδοσία του νερού ή των λυμάτων στο σύστημα BIO-DYNAMIC ® γίνεται βαρυτικά. Τα υγρά εισέρχονται αρχικά στη μονάδα και μεταφέρονται μέσω καναλιού ρυθμιζόμενης ροής για την προστασία του συστήματος από υδραυλικά πλήγματα. Το προς επεξεργασία υγρό κινείται στην στρωματοποιημένη επιφάνεια του καναλιού και έρχεται σε επαφή με τα ταμπλέτες των χημικών, τα οποία διαλύονται ανάλογα με το ρυθμό ροής. Όσο αυξάνεται η ροή στο σύστημα, αυξάνεται αναλογικά και η δόση, με αποτέλεσμα η συγκέντρωση των χημικών να παραμένει σταθερή. Όταν μειώνεται η ροή, μειώνεται αναλογικά και η δόση των χημικών.

Σε συνθήκες χαμηλής ροής, όλο το υγρό οδηγείται στο κατώτατο στρώμα του δοσομετρητή. Στο στρώμα αυτό σχηματίζεται ένα στενό υδραυλικό κανάλι στο οποίο αυξάνεται η ταχύτητα του υγρού, διαβρώνοντας τα ταμπλέτες ομοιόμορφα και διασφαλίζοντας ακριβή δόση χημικών. Όσο η ροή στο δοσομετρητή αυξάνεται το επίπεδο του υγρού ανυψώνεται στο μέσο στρώμα ροής. Το μέσο στρώμα ροής επιταχύνει το υγρό όταν διέρχεται από τα ταμπλέτες. Για ροή μεγαλύτερη από την ικανότητα του μέσου στρώματος το επίπεδο του υγρού φτάνει στο ανώτερο στρώμα. Στο πάνω στρώμα μειώνεται η ταχύτητα του υγρού και αποφεύγεται η υπερκατανάλωση των χημικών.

Στο στρωματοποιημένο κανάλι υπάρχει και ένα θυρόφραγμα που ρυθμίζει το ύψος του υγρού για καλύτερο έλεγχο του συστήματος και της δόσης των χημικών. Όλη η εκροή διέρχεται από το θάλαμο υδροδυναμικής ανάμιξης για τη διασφάλιση πλήρους επαφής με τα χημικά. Σε κάθε στάδιο επεξεργασίας διασφαλίζεται υψηλή απόδοση για κάθε φόρτιση και για κάθε απαίτηση επεξεργασίας.

Ο δοσομετρητής BIO-DYNAMIC® έχει πολλαπλές επιλογές εγκατάστασης, όπως τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, σύνδεση στη γραμμή επεξεργασίας στην επιφάνεια  του εδάφους και τοποθέτηση στο θάλαμο επαφής των χημικών. Όλα τα μοντέλα περιλαμβάνουν χυτευτά πλαίσια στήριξης και ενώσεις εισροής και εκροής που επιτρέπουν τη σύνδεση με σωληνώσεις PVC Schedule 40. Ο δοσομετρητής BIO-DYNAMIC® είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε να μπορεί να ταφεί πριν ή μετά από μια δεξαμενή επαφής χημικών ή ένα υπεδάφιο φίλτρο. Για εγκατάσταση μέσα σε θάλαμο επαφής χημικών διατίθεται μη διαβρωτικό περίβλημα για την προστασία του συστήματος. Μετά την τοποθέτηση και ρύθμιση του συστήματος, αυτό λειτουργεί αυτόματα χωρίς την απαίτηση άλλης ρύθμισης και με ελάχιστες απαιτήσεις για συντήρηση.

Για όλα τα μοντέλα των δοσομετρητών BIO-DYNAMIC® διατίθενται ανθρωποθυρίδες σε τυπικά ύψη 61 cm, και δε χρειάζεται η κατασκευή φρεατίων για την εγκατάσταση ή συντήρηση του συστήματος, μειώνοντας σημαντικά το κόστος. Οι ανθρωποθυρίδες συνδέονται απευθείας στο σώμα του δοσομετρητή και σκεπάζονται με ειδικά υδατοστεγή καπάκια.

Α

ΒΙΟ-DYNAMIC ® ΣΕΙΡΑ 2000
1.    ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΤ 2000 ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Είναι ένα πλήρες σύστημα δοσομέτρησης ξηρών χημικών για παροχές υγρών από 0,76 m3/d έως 75,7 m3/ d. Έχει μέγιστο ρυθμό ροής 0,26 m3/min και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές σταθεροποιημένης ροής έως 378,5 m3/d. Ακόμα διατίθενται προκατασκευασμένες διατάξεις by – pass για αύξηση της δυναμικότητας στα 1893 m3 / d.
Διαστάσεις: Μήκος 65 cm, Πλάτος 27 cm, Ύψος κύριας μονάδας 30,5 cm
Τυπικά χαρακτηριστικά: Δύο σωλήνες τροφοδοσίας ταμπλετών ύψους 57 cm /Θυροφράγματα εκροής 2,54 cm, 5,1 cm και 7,62 cm / Ενώσεις εισόδου εξόδου 10,16 cm / Ρυθμιζόμενος εξισορροπιστής εισόδου
Πρόσθετα: Ρυθμιζόμενη θυρίδα ρύθμισης ροής / Πλαίσια στήριξης

2.    ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΤ 2000 ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Η ΣΕ ΡΗΧΗ ΤΑΦΗ

Ικανότητα επεξεργασίας από 0,76 m3/d έως 75,7 m3/d. Ο μέγιστος ρυθμός ροής των 0,26 m3/min  επιτρέπει τη χρήση σε εφαρμογές σταθεροποιημένης ροής έως 378,5 m3/d. Σχεδιασμένο για εγκατάσταση στην επιφάνεια του εδάφους ή μέσα στο έδαφος σε βάθος έως 45,7 cm.
Διαστάσεις: Μήκος 65 cm,    Πλάτος 27 cm,  Ύψος κύριας μονάδας 61 cm
Τυπικά χαρακτηριστικά:  Δύο σωλήνες τροφοδοσίας ταμπλετών ύψους 57 cm / Θυροφράγματα εκροής σε  2,54 cm, 5,1 cm και 7,62 cm / Ενώσεις εισόδου εξόδου 10,16 cm / Ρυθμιζόμενος εξισορροπιστής εισόδου
Πρόσθετα: Ρυθμιζόμενη θυρίδα ρύθμισης ροής / Πλαίσια στήριξης

3.    ΜΟΝΤΕΛΟ ITR 2000-S ΓΙΑ ΒΑΘΕΙΑ ΤΑΦΗ

Ικανότητα επεξεργασίας από 0,76 m3/d έως 75,7 m3/d. Ο μέγιστος ρυθμός ροής των 0,26 m3/min  επιτρέπει τη χρήση σε εφαρμογές σταθεροποιημένης ροής έως 378,5 m3/d. Σχεδιασμένο για εγκατάσταση μέσα στο έδαφος σε βάθος έως 1,07 m χωρίς την ανάγκη για τοποθέτηση δακτυλίων. Για μεγαλύτερα βάθη είναι αναγκαία η προσθήκη δακτυλίων εγκατάστασης.
Διαστάσεις: Μήκος 65 cm,    Πλάτος 27 cm,  Ύψος κύριας μονάδας 61 cm
Τυπικά χαρακτηριστικά:  Δύο σωλήνες τροφοδοσίας ταμπλετών ύψους 57 cm / Περιλαμβάνει προέκταση 61 cm για συνολικό ύψος 1,22 m / Ρυθμιζόμενο θυρόφραγμα εκροής / Ενώσεις εισόδου εξόδου 10,16 cm / Ρυθμιζόμενος εξισορροπιστής εισόδου
Πρόσθετα:  Ρυθμιζόμενη θυρίδα ρύθμισης ροής / Σύστημα απομάκρυνσης σωλήνων τροφοδοσίας

B

ΒΙΟ- DYNAMIC ® ΣΕΙΡΑ 4000
4.    ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΤ 4000 ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Είναι ένα πλήρες σύστημα δοσομέτρησης ξηρών χημικών για παροχές υγρών από 75,7 m3/d έως 757 m3/d. Έχει μέγιστο ρυθμό ροής 0,57 m3/min και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές μη – σταθεροποιημένης ροής έως 189 m3/d. Ακόμα διατίθενται προκατασκευασμένες διατάξεις by – pass για αύξηση της δυναμικότητας στα 18.927m3 / d.
Διαστάσεις: Μήκος 90,8 cm,    Πλάτος 36,8 cm,  Ύψος κύριας μονάδας 30,5 cm
Τυπικά χαρακτηριστικά:  Τέσσερις  σωλήνες τροφοδοσίας ταμπλετών ύψους 57 cm / Θυροφράγματα εκροής 2,54 cm, 5,1 cm και 7,62 cm / Ενώσεις εισόδου εξόδου 15,24 cm / Ρυθμιζόμενος εξισορροπιστής εισόδου
Πρόσθετα: Ρυθμιζόμενη θυρίδα ρύθμισης ροής / Πλαίσια στήριξης

5.    ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΤ 4000 ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Η ΣΕ ΡΗΧΗ ΤΑΦΗ
Ικανότητα επεξεργασίας από 75,7 m3/d έως 757 m3/d. Ο μέγιστος ρυθμός ροής των 0,57 m3/min  επιτρέπει τη χρήση σε εφαρμογές μη-σταθεροποιημένης ροής έως 189 m3/d. Σχεδιασμένο για εγκατάσταση στην επιφάνεια του εδάφους ή μέσα στο έδαφος σε βάθος έως 45,7 cm.
Διαστάσεις:  Μήκος 90,8 cm,    Πλάτος 36,8 cm,  Ύψος κύριας μονάδας 61 cm
Τυπικά χαρακτηριστικά:  Τέσσερις σωλήνες τροφοδοσίας ταμπλετών ύψους 57 cm / Θυροφράγματα εκροής 2,54 cm, 5,1 cm και 7,62 cm / Ενώσεις εισόδου εξόδου 15,24 cm / Ρυθμιζόμενος εξισορροπιστής εισόδου
Πρόσθετα: Ρυθμιζόμενη θυρίδα ρύθμισης ροής / Πλαίσια στήριξης

6.    ΜΟΝΤΕΛΟ ITR 4000-S ΓΙΑ ΒΑΘΕΙΑ ΤΑΦΗ

Ικανότητα επεξεργασίας από 75,7 m3/d έως 757 m3/d. Ο μέγιστος ρυθμός ροής των 0,57 m3/min  επιτρέπει τη χρήση σε εφαρμογές μη-σταθεροποιημένης ροής έως 189 m3/d. Σχεδιασμένο για εγκατάσταση μέσα στο έδαφος σε βάθος έως 1,07 m χωρίς την ανάγκη για τοποθέτηση δακτυλίων. Για μεγαλύτερα βάθη είναι αναγκαία η προσθήκη δακτυλίων  εγκατάστασης.
Διαστάσεις: Μήκος 90,8cm,    Πλάτος 36,8 cm,  Ύψος κύριας μονάδας 61 cm
Τυπικά χαρακτηριστικά:  Δύο σωλήνες τροφοδοσίας ταμπλετών ύψους 57,15 cm / Περιλαμβάνει προέκταση 61 cm για συνολικό ύψος 1,22 m / Ρυθμιζόμενο θυρόφραγμα εκροής / Ενώσεις εισόδου εξόδου 15,24 cm / Ρυθμιζόμενος εξισορροπιστής εισόδου
Πρόσθετα:  Ρυθμιζόμενη θυρίδα ρύθμισης ροής / Σύστημα απομάκρυνσης σωλήνων τροφοδοσίας

Σχετικά φυλλάδια προϊόντων

Σύντομη Περιγραφή PDF
BioDynamic Brochure Download
BioDynamic Manual Brochure Download
BioDynamic Operation Brocure Download
Περισσότερα στο επίσημο site της Norweco