Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Υποδομές

Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της DIALYNAS S.A.

Μέσα στο πλαίσιο της εξέλιξης της εταιρείας αναπτύχθηκαν οι νέες εγκαταστάσεις της Dialynas S.A. που καλύπτουν μία έκταση 1.900 τ.μ. στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου (Τρούλος Καλλιθέας, ΒΙΠΕ). Η εταιρεία επίσης διατηρεί γραφεία στα Χανιά και διαθέτει τοπικούς αντιπροσώπους σε ολόκληρη την Ελλάδα για τα προϊόντα τεχνολογίας και καινοτομίας που διαθέτει στην αγορά.

1-egkatastaseis