Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

T

ο ανθρώπινο δυναμικό της Dialynas S.A. αποτελείται από είκοσι στελέχη εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι διπλωματούχοι μηχανικοί με υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία. Η εξειδίκευση είναι για την εταιρεία και για το αντικείμενο της εξαιρετικής σημασίας και η επένδυση στους ανθρώπους μας αποτελεί συστατικό στοιχείο της φιλοσοφίας μας. Η συνεχής εκπαίδευση και γνώση της αγοράς σε τομείς που συνεχώς εξελίσσονται και βελτιώνονται αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας μας και οι άνθρωποί μας εργάζονται συστηματικά και ομαδικά προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Dialynas S.A. αποτελείται από μηχανικούς με εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την κατασκευή έργων περιβάλλοντος. Η εξειδίκευση συνιστά για την εταιρεία ένα ζήτημα μείζονος σημασίας και η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί συστατικό στοιχείο της φιλοσοφίας της. Η συνεχής εκπαίδευση και η ενημέρωση για την αγορά σε τομείς που συνεχώς εξελίσσονται και βελτιώνονται, αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας και οι άνθρωποί της εργάζονται συστηματικά για αυτό.

Η έρευνα, η αξιολόγηση, η ενημέρωση και η εκπαίδευση αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την εταιρεία και το ανθρώπινο δυναμικό της ώστε να είναι σε θέση να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο των εξελίξεων με έμφαση στις καινοτόμες διαδικασίες, σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι άνθρωποι της Dialynas S.A. , έχουν στόχο τη συνεχή εξέλιξη της εταιρείας μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων και προϊόντων που εναρμονίζονται με τη νομοθεσία και υπηρετούν τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.