Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εργαστήριο Συναρμολόγησης Ηλεκτρολογικών Πινάκων

Ηλεκτρολογικοί πίνακες εναρμονισμένοι με τα Διεθνή Πρότυπα

Στο εργαστήριο συναρμολόγησης πινάκων κατασκευάζονται και δοκιμάζονται οι ηλεκτρικοί πίνακες κίνησης και διανομής των έργων. Οι μελέτες σχεδιασμού γίνονται βάσει των εναρμονισμένων προτύπων της Διεθνούς  Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Προτυποποίησης (CENELEC) των οποίων μέλος είναι και η Ελλάδα μέσω του ΕΛΟΤ.

Όλες οι εργασίες συναρμολόγησης των πινάκων γίνονται με τα υλικά που ορίζουν τα παραπάνω πρότυπα και το τελικό προϊόν παραδίδεται στον πελάτη μόνο μετά από έλεγχο και δοκιμαστική λειτουργία στο εργαστήριο.

Σε όλα τα συστήματα της εταιρείας περιλαμβάνονται υψηλής ποιότητας, αξιόπιστοι αυτοματισμοί και τηλεμετρία στους πίνακες. Όλες οι εργασίες γίνονται με πιστοποιημένα υλικά στο εργαστήριο και το τελικό προϊόν παραδίδεται στον πελάτη μόνο μετά από έλεγχο και δοκιμαστική λειτουργία στο εργαστήριο.

Η Dialynas S.A. αναλαμβάνει από την μελέτη – σχεδιασμό, μέχρι την υλοποίηση και την εγκατάσταση του κάθε πίνακα, πληρώντας όλα τα κριτήρια ασφαλείας και χρησιμοποιώντας κατά την συναρμολόγηση υλικά πιστοποιημένων οίκων.