Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Υπηρεσίες Συμβούλου

Υπηρεσίες Συμβούλου

Στα θέματα διαχείρισης του νερού και των υγρών αποβλήτων, η Dialynas S.A. παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η μακροχρόνια εμπειρία σε όλα τα συμβατικά και καινοτόμα συστήματα διαχείρισης νερού και υγρών αποβλήτων δίνει στην εταιρεία την δυνατότητα να παρέχει:

  • τη βέλτιστη λύση για κάθε πρόβλημα υγρών αποβλήτων
  • την προετοιμασία και τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση και ένταξη των έργων
  • την πλήρη υποστήριξη του φορέα για την δρομολόγηση, επίβλεψη ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου
  • τεχνικές συμβουλές, μελέτη, τεχνική υποστήριξη, επισκευή, συντήρηση και σωστή λειτουργία των έργων για πολλά χρόνια.