Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Δημοσιεύσεις

Οι δημοσιεύσεις της DIALYNAS S.A.

Onsite Installer (Dec 2020)

View

 

Florida Water Resources Journal - Liquid Only Sewers (Dec 2020)

View

 

Water Environment Technology - Tourism Facilities (Nov 2020)

"Out of Sight, Top of Mind; The importance of efficient and reliable wastewater treatment for tourism facilities" by Brian Cohen
View

 

Decentralized Wastewater Reuse Goes Mainstream (2018)

published in World Water magazine (World Water, September/October 2018, p. 33-35)
View

 

Decentralized Wastewater Collection and Advanced Treatment Technology in Christianburg, Ohio (2016)

W. Anderson, T.J. Molatore, B.D. Schmitmeyer, J. VanAuker
View

 

Optimizing MBR Treatment Facilities with Effluent Sewer Collection Systems (2016)

T.R. Bounds, T.J. Molatore
View

 

Καινοτομίες σε μικρά συστήματα καθαρισμού λυμάτων textile filters, AdvanTex από την Orenco Systems Inc. (USA)

M. Γιαννουράκος, Μ. Διαλυνάς, Ν. Χουρδάκης
View

 

Advanced treatment of laundry wastewater with coagulation and flocculation (2016)

M.P. Kavvalakis, E.G. Dialynas, G.E. Dialynas
View

 

Effect of roofing material on quality of roof-harvested rainwater-correlation with rainfall events (2016)

I. Petousi, G. Daskalakis, M. Fountoulakis, A. Papadaki, C. Tsompanidis, E. Dialynas, T. Manios
View

 

Performance ranking of on-site domestic wastewater treatment plants (2014)

I. Gunn
View

 

Desalination Technologies: Hellenic Experience (2013)

K. Zotalis, E.G. Dialynas, N. Mamassis, A.N. Angelakis
View

 

Comparison of textile-based packed bed filters with other innovative technologies (2012)

D. Koutoulakis, M. Kosmadaki, E. Dialynas
View

 

Performance of Textile-Based Packed Bed Filters (2011)

E. Dialynas
View