Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

AdvanTex AX-RT

Σύστημα οικιακού βιολογικού καθαρισμού

Συστήματα AdvanTex AX-RT

Τα συστήματα Advantex ΑΧ-RT είναι συστήματα ολοκληρωμένου βιολογικού καθαρισμού έτοιμα για εγκατάσταση και χρήση (compact plug & play) που εγκαθίσταται όπως μια απλή δεξαμενή με επιχωμάτωση.

Το συγκεκριμένο σύστημα εξοικονομεί κόστη εκσκαφής, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, ενώ παράγει νερό πολύ υψηλής καθαρότητας ιδανικό για οποιαδήποτε μορφής επαναχρησιμοποίηση.

3 σε 1 προ-εγκατεστημένο σύστημα

Το ΑΧ-RT συνδυάζει την αποτελεσματικότητα και το υψηλό επίπεδο επεξεργασίας με την απλότητα ενός προκάτ συστήματος. Ακόμα έχει αφαιρεθεί η βαλβίδα ανακυκλοφορίας μιας και το σύστημα διαθέτει αποθηκευτικό χώρο εκροής. 

 Πολύ καθαρή άχρωμη και άοσμη εκροή

Τα χαρακτηριστικά της εκροής του συστήματος είναι B.O.D. και T.S.S. κάτω από 10 mg/L. Η εκροή του συστήματος είναι ιδανική για άρδευση.

 Χαμηλό κόστος λειτουργίας συντήρησης, μεγάλη διάρκεια ζωής

Το κόστος λειτουργίας είναι περίπου 6 Ευρώ/κάτοικο/έτος. Η συντήρηση του συστήματος είναι πολύ απλή και δεν χρειάζεται πολύπλοκες παρεμβάσεις. Η διάρκεια ζωής του συστήματος με εξαίρεση την αντλία είναι πάνω από 25 χρόνια.

Μείωση αζώτου

Το σύστημα επιφέρει μείωση 70% με φυσικό τρόπο και μπορεί να φτάνει το 90% με κατάλληλες ρυθμίσεις.

Μικρή επιφάνεια

Η απαιτούμενη επιφάνεια είναι μόλις 1.85 τετραγωνικά μέτρα και το βάθος 2 μέτρα.

Ιδανικό για επιδιόρθωση-επέκταση υφιστάμενων συστημάτων

Πολλές παλιές σηπτικές δεξαμενές έχουν πλέον ξεπεράσει το επίπεδο αποθήκευσης, ακόμα και απορροφητικοί βόθροι που έχουν φράξει μας αναγκάζουν να κάνουμε συχνές εκκενώσεις με υψηλό κόστος. Με την εγκατάσταση ενός Advantex ΑΧ-RT στην ήδη υπάρχουσα δεξαμενή απαλλασσόμαστε από εκκενώσεις και εκμεταλλευόμαστε το καθαρό νερό που παράγεται.

 Παραδίδεται με εγκατεστημένο σύστημα τηλεμετρίας

Το Advantex ΑΧ-RT παραδίδεται με σύστημα τηλεμετρίας και τηλεειδοποίησης για να προλαμβάνονται τυχών διακοπές στην επεξεργασία. Το σύστημα ενημερώνει για βλάβη το τεχνικό τμήμα της εταιρείας και αμέσως γίνεται επίσκεψη για επισκευή χωρίς καν να το αντιληφθείτε.

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Σύντομη Περιγραφή PDF
Φυλλάδιο AX-RT Download
Σχέδιο AX15-RT  

Download
Design Criteria Download