Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Ισολογισμοί

2013

Ισολογισμός χρήσης έτους 2013.
Download PDF

2014

Ισολογισμός χρήσης έτους 2014.
Download PDF

2015

Ισολογισμός χρήσης έτους 2015.
Download PDF

2016

Ισολογισμός χρήσης έτους 2016.
Download PDF

2017

Ισολογισμός χρήσης έτους 2017.
Download PDF

2018

Ισολογισμός χρήσης έτους 2018.
Download PDF

2019

Ισολογισμός χρήσης έτους 2019.
Download PDF