Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Υπογραφή συμβάσεων για βιολογικούς καθαρισμούς σε Κερατόκαμπο, Καστρί & Χόνδρο, Δ. Βίαννου

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά στο προνομιακό πεδίο της ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.

Υπογραφή συμβάσεων για βιολογικούς καθαρισμούς σε Κερατόκαμπο, Καστρί & Χόνδρο, Δ. Βιάννου

Υπεγράφησαν οι συμβάσεις για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Επεξεργασίας Λυμάτων Κερατόκαμπου & Καστρίου Δήμου Βιάννου» αλλά και την «Προμήθεια Εξοπλισμού Επεξεργασίας Λυμάτων Χόνδρου Περβόλας Δήμου Βιάννου» μεταξύ της ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. και του Δήμου Βιάννου, συνολικού προϋπολογισμού 1.116.000,00 €.

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά στο προνομιακό πεδίο της ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε., ήτοι την κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση και κατόπιν τη 10ετή λειτουργία – συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων, συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Οι εφαρμοζόμενες τεχνολογίες και οι μονάδες που πρόκειται να εγκατασταθούν είναι από τις πλέον φιλικές προς το περιβάλλον αφού απαιτούν πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για την λειτουργία τους και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα είναι το ελάχιστο δυνατό.

You may also like
Υπογραφή σύμβασης για τον Βιολογικό Καθαρισμό της Νεάπολης
Νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για τη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου