Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Month

Ιούλιος 2021

Υπογραφή σύμβασης για τον Βιολογικό Καθαρισμό της Νεάπολης

Έπεσαν οι υπογραφές για τον Βιολογικό Καθαρισμό της Νεάπολης, προϋπολογισμού 4.395.800 Ευρώ, με Χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» της Περιφέρειας Κρήτης και τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.