Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Προμήθεια-Εγκατάσταση εξοπλισμού Ε.Ε.Λ. στην περιοχή της Σούγιας του Δ. Καντάνου-Σελίνου

Υπεγράφη στις 23/12/2020 η σχετική σύμβαση

Προμήθεια-Εγκατάσταση εξοπλισμού Ε.Ε.Λ. στην περιοχή της Σούγιας του Δ. Καντάνου-Σελίνου

Υπεγράφη στις 23-12-2020, από τον Διευθύνων Σύμβουλο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, κ. Άρη Παπαδογιάννη, τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Καντάνου Σελίνου, κ. Γιάννη Βαρδουλάκη και τον εκπρόσωπο της ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.,  Δρ. Εμμανουήλ Διαλυνά η Μικτή Σύμβαση Προμήθειας και Υπηρεσίας του Υποέργου 2 υπό τον τίτλο «Σύστημα Βιολογικής Επεξεργασίας με Προκατασκευασμένες Μονάδες Προσκολλημένης Βιομάζας Οικισμού Σούγιας, Δ. Καντάνου – Σελίνου», συνολικού προϋπολογισμού 682.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με Αναθέτοντα Φορέα τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., στο πλαίσιο της Πράξης για τα «Έργα Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Οικισμού Σούγιας Δ. Καντάνου – Σελίνου».

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η Προμήθεια – Εγκατάσταση Συστήματος Βιολογικής Επεξεργασίας στην Ε.Ε.Λ. του οικισμού Σούγιας και κατόπιν η Λειτουργία & Συντήρηση της εγκατάστασης αυτής για 10 Έτη.

Οι εφαρμοζόμενες τεχνολογίες και οι μονάδες που πρόκειται να εγκατασταθούν είναι από τις πλέον φιλικές προς το περιβάλλον αφού απαιτούν πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για την λειτουργία τους και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα είναι το ελάχιστο δυνατό. Η υλοποίηση έργων διαχείρισης των λυμάτων στην παραθαλάσσια και τουριστικά αναπτυγμένη περιοχή της Σούγιας του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, αποτελεί απαραίτητη ανάγκη για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής και της δημόσιας υγείας και περαιτέρω θα ενισχύσει την ταυτότητά της και τις αναπτυξιακές της προοπτικές.