Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων στο Δήμο Αγ. Βασιλείου

Υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. και του Δήμου Αγίου Βασιλείου, συνολικού προϋπολογισμού 620.000,00 €

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων στο Δήμο Αγ. Βασιλείου

Την Παρασκευή 07-02-2020 υπεγράφη η σύμβαση για τις «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Οικισμών Αγκουσελιανών – Παλαιόλουτρων & Καλής Συκιάς Δήμου Αγίου Βασιλείου» μεταξύ της ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. και του Δήμου Αγίου Βασιλείου, συνολικού προϋπολογισμού 620.000,00 €.

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά στο προνομιακό πεδίο της ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε., ήτοι την κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση και κατόπιν τη λειτουργία – συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων, συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

You may also like
Συντήρηση & Λειτουργία Ε.Ε.Λ. Ιεράπετρας