Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων για το Απλίκι

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της Κοινοπραξίας "ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.-ΥΔΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι.Κ.Ε." και του τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων για την Κοινότητα Απλικίου

Την Τετάρτη 25-09-2019 υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της Κοινοπραξίας “ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.-ΥΔΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι.Κ.Ε.” και του τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον «Σχεδιασμό, Προμήθεια, Κατασκευή, Εγκατάσταση, Λειτουργία και Συντήρηση Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων για την Κοινότητα Απλικίου».

Το έργο εντάσσεται στα πλαίσια της πάγιας πολιτικής της εταιρείας μας για την συμμετοχή της στη συνεχή εξέλιξη της Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα είναι μια από τις σημαντικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων του Τροόδους.