Λύσεις διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων Ελαιοτριβείων – Τυροκομικών Μονάδων

Στις 06/03/2019 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας DIALYNAS S.A. και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η οποία αφορά στην υπηρεσία με αντικείμενο τον «Προσδιορισμό Βέλτιστων Λύσεων Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων Ελαιοτριβείων – Τυροκομικών Μονάδων στην Περιφέρεια Βορείου …