Συντήρηση & Λειτουργία Ε.Ε.Λ. Ιεράπετρας

Στις 07-02-2019 υπεγράφη η σύμβαση με τον Δήμο Ιεράπετρας για την «Συντήρηση & Λειτουργία Η/Μ Εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού Δ.Ε. Ιεράπετρας», διάρκειας έξι (6) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 74.387,60 € και δυναμικότητας εγκατάστασης 25.700 Ι.Κ.