Επέκταση του Επίσημου Πεδίου Εφαρμογής της Διαπίστευσης για το Εργαστήριο Δοκιμών

Ακολουθώντας πιστά τους στόχους που έχει θέσει το προσωπικό του Εργαστηρίου Δοκιμών της εταιρείας και η διοίκηση, για συνεχή βελτίωση στο Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζει αλλά και την συνεχή επέκταση του Επίσημου Πεδίοιυ Εφαρμογών της …