Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Προσωπικό

Κύριο μέλημα του Εργαστηρίου Χημικών & Μικροβιολογικών Αναλύσεων Νερού & Υγρών Αποβλήτων της Dialynas S.A. είναι η προσφορά αξιόπιστων αναλύσεων και λύσεων στους πελάτες. Έτσι εξασφαλίζεται η επιτυχία, η ποιότητα, η παραγωγικότητα και η συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις των πελατών.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, το Εργαστήριο της Dialynas S.A. στελεχώνεται από το πλέον καταρτισμένο και υψηλά εκπαιδευμένο προσωπικό.

O Δρ. Ματθαίος Καββαλάκης είναι Χημικός, Τοξικολόγος απόφοιτος του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Τοξικολογία). Είναι μέλος Επιστημονικών Συλλόγων και κριτής σε αρκετά διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Από το 2015 είναι Τεχνικός Διευθυντής και υπεύθυνος του εργαστηρίου της Dialynas S.A.