Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εργαστήριο Χημικών & Μικροβιολογικών Δοκιμών

Διαπιστευμένες Εργαστηριακές Αναλύσεις Νερού & Υγρών Αποβλήτων

Εργαστήριο Χημικών & Μικροβιολογικών Δοκιμών

Το Ανεξάρτητο Ιδιωτικό Εργαστήριο Χημικών & Μικροβιολογικών Δοκιμών της Dialynas S.A. στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου (Θέση Τρούλος, Καλλιθέα) και διαθέτει ένα από τα πλέον σύγχρονα και άριστα εξοπλισμένα εργαστήρια για τις αναλύσεις νερού και υγρών αποβλήτων.

Προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων σε:

 • Πόσιμο νερό – Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης
 • Νερό κολυμβητικών δεξαμενών/ νερά αναψυχής
 • Περιβαλλοντικά δείγματα νερού (Επιφανειακά νερά πηγών, λιμνών, ποταμών)
 • Παράκτια ύδατα κολύμβησης
 • Υπόγεια νερά
 • Αστικά – βιομηχανικά λύματα
 • Εισροές/Εκροές βιολογικών καθαρισμών

Το Εργαστήριο Δοκιμών της Dialynas S.A. αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 • Τμήμα Χημικών Δοκιμών
 • Τμήμα Μικροβιολογικών Δοκιμών
 • Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας
 • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με αναλυτικά όργανα τελευταίας τεχνολογίας για τη διενέργεια των αναλύσεων και τη δυνατότητα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα νερά και τα υγρά απόβλητα.

Όλοι οι χώροι των εγκαταστάσεων διαθέτουν σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, συναγερμό ασφαλείας και ειδικές καταγραφικές κάμερες.

Ενδεικτικός εξοπλισμός Εργαστηρίου:

 • Φασματοφωτόμετρα μοριακής απορρόφησης (UV-VIS) με προηγμένη τεχνολογία ανάγνωσης φιαλιδίων (2D barcode)
 • Φωτόμετρα
 • Συσκευή B.O.D.
 • Θάλαμος B.O.D.
 • Θερμοαντιδραστήρας
 • Θολερόμετρα
 • Αγωγιμόμετρα
 • Πεχάμετρα
 • Κλίβανος
 • Επωαστικοί θάλαμοι
 • Μετρητής αποικιών
 • Αυτόκαυστα
 • Συσκευές διήθησης δειγμάτων νερού και λυμάτων
 • Φούρνοι αποστείρωσης φιαλών και εργαλείων
 • Μικροσκόπια
 • Κατάλληλος εξοπλισμός δειγματοληψίας (αποστειρωμένες φιάλες, ισόθερμα ψυγεία μεταφοράς, παγοκυψέλες κλπ)
 • Καταψύκτες, Ψυγεία, λοιπός υποστηρικτικός εξοπλισμός

Η εταιρεία επίσης διαθέτει επαγγελματικά αυτοκίνητα, κατάλληλα διαμορφωμένα για τις δειγματοληψίες και τη μεταφορά των δειγμάτων. Επίσης διαθέτει όργανα ακριβείας μέτρησης παραμέτρων πεδίου, όπως:

 • Φορητό πολύμετρο για τη μέτρηση πολλαπλών παραμέτρων σε δείγματα (pH αγωγιμότητα, διαλελυμένο οξυγόνο, θερμοκρασία κλπ.)
 • Φορητά φωτόμετρα μέτρησης: pH, ολικού και ελεύθερου χλωρίου, κλπ
 • Φορητά πεχάμετρα
 • Φορητά αγωγιμόμετρα