Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Επέκταση του Επίσημου Πεδίου Εφαρμογής της Διαπίστευσης

για το Εργαστήριο Δοκιμών

Επέκταση του Επίσημου Πεδίου Εφαρμογής της Διαπίστευσης για το Εργαστήριο Δοκιμών

Ακολουθώντας πιστά τους στόχους που έχει θέσει το προσωπικό του Εργαστηρίου Δοκιμών της εταιρείας και η διοίκηση, για συνεχή βελτίωση στο Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζει αλλά και την συνεχή επέκταση του Επίσημου Πεδίοιυ Εφαρμογών της Διαπίστευσης (Ε.Π.Ε.Δ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς, το Ε.Π.Ε.Δ. αναθεωρήθηκε στις 5 Απριλίου 2017.

Μετά την επιτυχή ετήσια επιτήρηση αλλά και αξιολόγηση για επέκταση από εξωτερικούς αξιολογητές του Ε.ΣΥ.Δ., το νέο Ε.Π.Ε.Δ., που περιλαμβάνει δειγματοληψία, φυσικοχημικές και μικροβιολογικές δοκιμές σε υποστρώματα που εξειδικεύεται το Εργαστήριο είναι πλέον διαθέσιμο ηλεκτρονικά στους επίσημους καταλόγους του Ε.ΣΥ.Δ. Μπορείτε να κατεβάσετε το νέο Ε.Π.Ε.Δ. εδώ, ώστε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τις νέες δοκιμές που εντάχθηκαν στο πεδίο του εργαστηρίου.

Το Εργαστήριο Δοκιμών της DIALYNAS S.A. είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2005 για δοκιμές (Αρ. Πιστ. 985).

page01

Επικοινωνείστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για αποστολή ενημερωτικού υλικού σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες από το Εργαστήριο Δοκιμών της DIALYNAS S.A.

You may also like
13ο Εξειδικευμένο Συνέδριο για τα Μικρά και Αποκεντρωμένα Συστήματα επεξεργασίας Νερού και Υγρών αποβλήτων
Holistic – Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νερού σε Αστικά Οικιστικά Συγκροτήματα
Advantex AX15RT
Συμμετοχή στο Project AQUASYN