Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Βράβευση από την Orenco

Για την απόδοση της Διαλυνάς Α.Ε.

Βράβευση από την Orenco

Βράβευση της εταιρείας Διαλυνάς Α.Ε. από τον εκπρόσωπο της εταιρείας Orenco Systems Inc, Bill Hensley για την απόδοση της για το οικονομικό έτος 2015.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στις 18/10/2016 στις εγκαταστάσεις της Διαλυνάς Α.Ε.

award-orenco